توسعه گردشگری ایرانگردی و جهانگردی

پایگاه اینترنتی توسعه گردشگری ایرانگردی و جهانگردی مکانی برای فعالان صنعت گردشگری و اصناف وابسته

١٧ تفاوت در استراتژی افراد ثروتمند و افراد فقیر


تفاوت دوم:

افراد ثروتمند با هدف برنده شدن بازی می کنند.
افراد فقیر با هدف بازنده نشدن بازی می کنند.


تفاوت سوم:

افراد ثروتمند تعهد به ثروتمند شدن را دارند.
افراد فقیر آرزوی ثروتمند شدن را دارند.


تفاوت چهارم:

ثروتمندان گسترده و بزرگ می اندیشند.
فقیران محدود و کوچک می اندیشند.


تفاوت پنجم:

ثروتمندان بر روی فرصتها تمرکز می کنند.
فقیران بر روی موانع تمرکز دارند.


تفاوت ششم:

افراد ثروتمند افراد ثروتمند و موفق را دوست دارند.
افراد فقیر از ثروتمندان بیزار و متنفر هستند.


تفاوت هفتم:

ثروتمندان با آدمهای مثبت و موفق معاشرت می کنند.
فقرا با آدم های منفی و شکست خورده معاشرت می کنند.


تفاوت هشتم:

ثروتمندان مشتاق تبلیغ خود و ارزشهایشان هستند.
فقیران اشتیاق به تبلیغ خود و ارزشهایشان ندارند.

خوشبختی

تفاوت نهم:

افراد ثروتمند مشکلات خود را کوچک و حل شدنی می دانند.
افراد فقیر مشکلات خود را بزرگ و حل نشدنی می پندارند.


تفاوت دهم:

ثروتمندان گیرنده و درخواست کننده های عالی هستند.
فقرا گیرنده و درخواست کننده های ضعیفی هستند.


تفاوت یازدهم:

ثروتمندان ترجیح می دهند تا براساس نتایج و عملکرد پول دریافت کنند.
فقیران ترجیح می دهند تا براساس زمان و مدت پول دریافت کنند.


تفاوت دوازدهم:

ثروتمندان به " همه با هم" می اندیشند.
فقیران به" این یا آن " می اندیشند.

کاریکاتور فقیر و ثروتمند
تفاوت سیزدهم:

ثروتمندان روی ارزش خالص دارایی خود تمرکز می کنند.
فقیران روی درآمد شغلی خودشان تمرکز دارند.


تفاوت چهاردهم:

افراد ثروتمند پولهایشان را بدرستی اداره و مدیریت می کنند.
افراد فقیر پولهایشان را نادرست اداره و مدیریت می کنند.


تفاوت پانزدهم:

ثروتمندان کاری می کنند که پول برای آنها کار کند.
فقیران طوری هستند که برای پول کار می کنند.


تفاوت شانزدهم:

ثروتمندان برخلاف ترسی که دارند اقدام می کنند.
فقیران به ترس اجازه می دهند که متوقف شان کند.تفاوت هفدهم:

افراد ثروتمند همیشه درحال یادگیری و رشد هستند.
افراد فقیر فکر می کنند که همه چیز را می دانند.

یادگیری و رشد

پایگاه اینترنتی توسعه گردشگری ایرانگردی و جهانگردی مکانی برای فعالان صنعت گردشگری و مدیران کارآمد می باشد، جایی که به شما کاربران گرامی اطلاع رسانی شود در بخش های هتلداری، ایرانگردی، جهانگردی، مدیریت و صنایع وابسته از جمله آشپزی، قنادی و مهارت های زندگی که شما را یاری دهد.
پایگاه اینترنتی توسعه گردشگری ایرانگردی و جهانگردی که متعلق به گروه مهرشادگلابچی می باشد برای یاری دانشجویان گردشگری و هتلداری و اصناف وابسته در بخش تحقیقات دانشجویی دانشجویان این مرز و بوم را یاری می دهد، از جمله خدمات دیگری که این گروه ارائه می دهد طراحی وب سایت برای ارگان ها، شرکت های دولتی و خصوصی می باشد و پشتیبانی سایت، محتوا سازی، سئو، بازاریابی اینترنتی، تبلیغات اینترنتی، کمپین تبلیغاتی از فعالیت های این مجموعه می باشد.
Designed By Erfan Powered by Bayan