توسعه گردشگری ایرانگردی و جهانگردی

پایگاه اینترنتی توسعه گردشگری ایرانگردی و جهانگردی مکانی برای فعالان صنعت گردشگری و اصناف وابسته

9 Secrets About Human Brains That Will Help You To Achieve Marketing Success

nderstanding psychology is the cornerstone of becoming a great marketer.

The reason is that psychology is the basis for all effective marketing decisions- from designing a website, to creating engaging videos.

Now, for anyone working in marketing, this might sound like common sense. However, neuromarketing has taken the mix of psychology and marketing to a new level.

Neuromarketing is “the systematic collection and interpretation of neurological and neurophysiological insights about individuals using different protocols, allowing researchers to explore nonverbal and unconscious physiological responses to various stimuli for the purposes of market research,” according to the Neuromarketing Science & Business Association.

In other words, it’s how our brain responds to marketing stimuli from both a conscious and unconscious standpoint. If you understand how people react to different information, then you can engage and produce sales more effectively.

Neuromarketing relies on the cognitive biases that are built into all of us. Marketing either works with or against these cognitive biases. It’s that simple.

Let’s dive into these secrets of the human brain to help you unleash your inner marketing genius:

پایگاه اینترنتی توسعه گردشگری ایرانگردی و جهانگردی مکانی برای فعالان صنعت گردشگری و مدیران کارآمد می باشد، جایی که به شما کاربران گرامی اطلاع رسانی شود در بخش های هتلداری، ایرانگردی، جهانگردی، مدیریت و صنایع وابسته از جمله آشپزی، قنادی و مهارت های زندگی که شما را یاری دهد.
پایگاه اینترنتی توسعه گردشگری ایرانگردی و جهانگردی که متعلق به گروه مهرشادگلابچی می باشد برای یاری دانشجویان گردشگری و هتلداری و اصناف وابسته در بخش تحقیقات دانشجویی دانشجویان این مرز و بوم را یاری می دهد، از جمله خدمات دیگری که این گروه ارائه می دهد طراحی وب سایت برای ارگان ها، شرکت های دولتی و خصوصی می باشد و پشتیبانی سایت، محتوا سازی، سئو، بازاریابی اینترنتی، تبلیغات اینترنتی، کمپین تبلیغاتی از فعالیت های این مجموعه می باشد.
Designed By Erfan Powered by Bayan